İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

 • İmar durum belgesi

 • Tapu sureti

 • Çap sureti

 • Ruhsat başvuru dilekçesi

 • Yola terk var ise terkli tapu sureti

 • Aplikasyon krokisi

 • 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)

 • 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)

 • 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)

 • 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)

 • Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)

 • T.U.S. Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)

 • Sürveyan Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)

 • Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)

 • T.U.S. Büro Tescil Belgesi

 • Mimar Büro Tescil Belgesi

 • Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)